Θέσεις Εργασίας

 

 
 
Θέση Διαιτολόγου

Εάν είστε πτυχιούχος διαιτολόγος και ενδιαφέρεστε να απασχοληθείτε στο γραφείο μας παρακαλούμε στείλτε το CV σας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση επισυνάπτοντας το πτυχίο, το μεταπτυχιακό και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η απασχόληση είναι καθημερινή απογευματινή part-time.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Μεταπτυχιακός τίτλος
  • Επαγγελματική συμπεριφορά
  • Υψηλή εξοικείωση με την τεχνολογία

Θέση Βοηθού Διαιτολόγου

Εάν είστε τελειόφοιτος / απόφοιτος Διαιτολογίας χωρίς εργασιακή εμπειρία μπορείτε να απασχοληθείτε στο γραφείο μας στη συγκεκριμένη θέση. Η απασχόληση είναι 2-3 φορές / εβδομάδα. Κύριες αρμοδιότητες είναι η γραμματειακή υποστήριξη, ο σχεδιασμός διαιτολογίων και η διαχείριση των social media. Παρέχεται εκπαίδευση πάνω στο διαιτολογικό κομμάτι. Παρακαλούμε στείλτε το CV σας στην παρακάτω ηλ. διεύθυνση.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή Βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών (για τελειόφοιτους)
  • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
  • Επαγγελματική συμπεριφορά
  • Υψηλή εξοικείωση με την τεχνολογία

Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF και αποστέλλονται στην διεύθυνση metavolizein2007@gmail.com .