Απώλεια Βάρους

 

 
 

1η Επίσκεψη:

 
Στην 1η επίσκεψη γίνεται μια πλήρης λήψη ιατρικού, φαρμακευτικού και διατροφικού ιστορικού. Εν συνεχεία, γίνονται οι παρακάτω μετρήσεις: δείκτης μάζας σώματος, βάρους καθώς και λιπομέτρηση όπου υπολογίζεται το ποσοστό λίπους και μυών, ο βασικός μεταβολισμός, τα επίπεδα σπλαχνικού λίπους, η μεταβολική ηλικία και τα επίπεδα ενυδάτωσης ( όλα συμπεριλαμβάνονται μέσα στην τιμή της 1ης συνεδρίας). Τέλος, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τις αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, τις διατροφικές προτιμήσεις του διαιτώμενου και τις καθημερινές του υποχρεώσεις συντάσσεται το εξατομικευμένο διαιτολόγιο.
 

Επόμενες Συνεδρίες:

 
Στις επόμενες συνεδρίες γίνεται κάθε φορά μέτρηση του βάρους και του Δείκτη Μάζας Σώματος και πραγματοποιείται αλλαγή του προγράμματος διατροφής ανάλογα με την ανταπόκριση του οργανισμού. Σε κάθε επίσκεψη δίνεται νέο διαιτολόγιο με διαφορετικά τρόφιμα. Τα διαιτολόγια σχεδιάζονται πάντα σύμφωνα με τις συστάσεις διεθνών φορέων υγείας.

Καθόλη τη διάρκεια των συνεδριών συζητούνται απορίες που μπορεί να προκύψουν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην πρόληψη των υποτροπών καθώς και στην έγκαιρη αντιμετώπιση τους όταν συμβούν. Όταν χαθούν τα αρχικά κιλά σταδιακά εντάσσονται και τρόφιμα με υψηλό θερμιδικό περιεχόμενο στη διατροφή ούτως ώστε να εκπαιδευτεί ο διαιτώμενος στη διαχείριση τους. Στόχος μας είναι με το τέλος της θεραπείας να μπορεί να διατηρηθεί μακροχρόνια ένα χαμηλό σωματικό βάρος με μία όμως διατροφή που θα περιλαμβάνει όλα τα τρόφιμα.
 

Διατήρηση Βάρους:

 
Όταν τελειώσουμε τη θεραπεία και φτάσετε στο επιθυμητό βάρος τότε δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για τη διατήρηση του σε βάθος χρόνου. Συνίσταται να γίνονται κάποιες επισκέψεις μέσα στο επόμενο έτος προκειμένου να ελέγχετε την πορεία σας.